485 110 280

Provozovna: Letná 618/32a, Liberec 1, 46001

Účetnictví a mzdy

Učetnictví

vedením podvojného účetnictví pro podnikatele i pro neziskové subjekty včetně zpracování dokladové inventury účtů, roční uzávěrky a závěrky

zpracováním daňové evidence podnikajících fyzických osob

účetním poradenstvím

zpracováním záznamní povinnosti plátcům daně z přidané hodnoty

 

Mzdy

zpracujeme mzdy vašich zaměstnanců

zajistíme jejich převod  z důvodu naprostého utajení před vašimi zaměstnanci, kteří by mohli přijít při plnění svých pracovních povinností do styku s bankovními výpisy ať v listinné či elektronické podobě. Tuto službu poskytujeme tak, že pro každého klienta,

který o tuto službu požádá zřídíme zvláštní bankovní účet u bankovního ústavu, který si klient zvolí. Vlastníky účtu je naše  společnost, ale klient má spolu s námi podpisová práva z důvodu přehledu, že jím převedená částka na mzdy byla rozeslána

zaměstnancům

v rámci zpracování mezd poskytujeme služby v oblasti personálního poradenství

zajišťujeme za naše klienty styk s úřady a zastupujeme je při kontrolách

 

© 2015 Zdeňka Bohuslávková, daňový poradce

Učetnictví a mzdy s.r.o.